Úvodní stránka » Politika jakosti

Politika jakosti

Společnost EUROGARDEN má definován a ve své činnosti se řídí souhrnem interních směrnic, které zajišťují teoretický základ pro garanci vysoké kvality nabízených produktů a služeb. Dotýká se všech součástí společnosti a určuje jednání každého zaměstnance tak, aby se tyto zásady promítaly v praxi v každé konkrétní situaci při realizacích prováděných společností EUROGARDEN.
Vytvořený systém managementu kvality je nejen trvale udržován, ale i nadále rozvíjen a rozšiřován, a to díky neustálému vyčleňování potřebných personálních a finančních zdrojů.

Uplatňování politiky jakosti má v praxi několik rovin:

Vedení společnosti dbá na pečlivý výběr zaměstnanců s odpovídající odbornou přípravou pro jednotlivé posty a vytváří podmínky k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. Zaměstnanci jsou u nás navíc dostatečně motivováni k dodržování standardů jakosti u provedených prací.

Významnou část v systému řízení kvality zabírají obchodní vztahy k takovým dodavatelům a subdodavatelům, kteří při spolupráci se společností EUROGARDEN prokázali vysokou míru spolehlivosti a garanci dodávek kvalitního materiálu. Proto s nimi budeme dále rozvíjet aktivní spolupráci, objasňovat vzájemné požadavky a vyjednávat rovnocenné podmínky dohod.

V otázce stavební mechanizace se společnost zavazuje používat pro jakoukoliv realizaci tu nejvhodnější techniku s důrazem na spolehlivost a efektivitu při jejím používání. V technologické oblasti sledujeme vývoj stavebního trhu a výzkum nových technologií. V případech všestranné vhodnosti je v našich realizacích, v souběhu s osvědčenými postupy, aplikujeme.

Společnost EUROGARDEN má dva hlavní cíle. V první řadě vytvářet dodržováním garantované politiky jakosti natolik kvalitní produkty, aby s nimi byli zákazníci dlouhodobě spokojeni. Druhým cílem je pečlivě budovat dobré jméno společnosti EUROGARDEN tak, aby byla nadále na tuzemském trhu vyhledávaným dodavatelem a obchodním partnerem.

Oblíbené odkazy

Naše nabídka