Úvodní stránka » Zahrady » Realizace zahrad

Realizace zahrad

Realizace zahrady - postup

Terénní úpravy

Nejprve se provedou terénní úpravy a podle zahradního projektu se vytyčí jednotlivé stavební prvky - pergola, garážové stání, jezírko, cesty, bazén, inženýrské sítě atd.

Začínají se provádět hrubé terénní úpravy a výkopové práce, zavlažování, jezírka, skalky, dochází k rozmístění a třídění zeminy na pozemku, rozmísťují se zahradní kameny, výsadba vzrostlých stromů. Hrubé a těžké práce dělá technika, jejíž pozdější použití by mohlo narušit jemné terénní úpravy pozemku.

Realizace zahrady je v plném proudu a nyní přichází na řadu další důležitá fáze realizace zahrady - jemné terénní úpravy. Provádíme je tzv. nivelátorem, který dokáže uvést pozemek do konečné podoby. Následuje zpracování a příprava půdy v místech kde se bude provádět výsadba dřevin a rostlin.

Výkonným rotavátorem a kultivátorem dokážeme zpracovat a připravit zeminu do dostatečné hloubky a tím výsadba získá nejlepší podmínky pro svůj další růst.

Na vybrané zahradní plochy určené pro výsadby se položí zahradní netkaná textilie, která brání prorůstání plevele a podporuje dobré zakořenění vysazených rostlin.

  


 

Výsadby

V další fází realizace přichází na řadu zahradní architekt, který má na starosti návrh zahrady a určí rozmístění výsadeb dle projektu tak, aby zůstala zachována zahradní architektura a ráz zahrady. Výsadba rostlin se provádí ihned po dodání ze zahradní školky. Čím kratší dobu je výsadba ze zeminy vytažena, tím lépe. Dodáváme rostliny jak v kontejnerech, tak s balem. Nyní jsou rostliny na svém místě a tam, kde je položena zahradní textilie, se rozmístí mulčovací kůra a provede se takzvané zakůrování výsadeb. Vždy zvolíme nejvhodnější způsob tak, aby byl zákazník spokojen.
Jedna z posledních prací je položení travního koberce nebo založení trávníku výsevem. Místo, kde chceme pokládat travní koberce nebo založit trávník, srovnáme do roviny a připravíme pro založení trávníku.


Přichází chvíle pro náš speciální stroj - zakladač trávníku, který byl vyvinut speciálně pro terénní úpravy, realizace zahrad, zakládání trávníků či záhonů a umí několik specialit. Vytřídí zeminu od zbytků stavební sutě a kamenů či jiného nepořádku, rozseká veškeré zbytky plevelných rostlin a společně s kameny je uloží dospod lůžka a překryje vytříděnou a dokonale přesátou zeminou. Svoji práci dokončí přítlačným válcem, který dostatečně ztuží povrch. Je to velice rychlý, efektivní a šetrný způsob založení trávníku. Jakmile se položí travní koberec nebo založí trávník výsevem je práce v podstatě hotová.


Předání díla

Dochází k předání samotného díla. Je nutné si vše řádně prohlédnout a zkontrolovat. Předejdete tak případným nejasnostem.

Tak jako každá stavba, práce nebo dílo, tak i realizace zahrad podléhá zákonům a tudíž se na ně vztahuje záruka a reklamační řád. Je vhodné si předem dojednat péči a údržbu o zrealizovanou zahradu, aby čerstvá výsadba rostlin dobře zakořenila a domluvit případné závlahy trávníku. Není se čeho obávat.

V případě, že se výsadba při realizaci neujme, naše firma rostliny bezplatně nahradí.

Na závěr několik málo slov o počasí, které je největší brzdou při dodržení termínu realizace zahrad.
Nemá cenu realizaci provádět při deštivém a blátivém počasí, udělá se víc škody jak užitku. Při sjednávání termínu je dobré na to pamatovat a sjednat reálné podmínky realizace.

Nejdříve se provedou terénní úpravy a podle zahradního projektu se vytyčí jednotlivé stavební prvky - pergola, garážové stání, jezírko, cesty, bazén, inženýrské sítě atd.

Začínají se provádět hrubé terénní úpravy a výkopové práce, zavlažování, jezírka, skalky, dochází k rozmístění a třídění zeminy na pozemku, rozmísťují se zahradní kameny, výsadba vzrostlých stromů. Hrubé a těžké práce dělá technika, jejíž pozdější použití by mohlo narušit jemné terénní úpravy pozemku.

Realizace zahrady je v plném proudu a nyní přichází na řadu další důležitá fáze realizace zahrady - jemné terénní úpravy. Provádíme je tzv. nivelátorem, který dokáže uvést pozemek do konečné podoby. Následuje zpracování a příprava půdy v místech kde se bude provádět výsadba dřevin a rostlin.

Výkonným rotavátorem a kultivátorem dokážeme zpracovat a připravit zeminu do dostatečné hloubky a tím výsadba získá nejlepší podmínky pro svůj další růst.

Na vybrané zahradní plochy určené pro výsadby se položí zahradní netkaná textilie, která brání prorůstání plevele a podporuje dobré zakořenění vysazených rostlin.
 

Oblíbené odkazy

Naše nabídka