Úvodní stránka » Zahrady » Projektové služby

Projektové a poradenské služby

Projekty zahrad

Projektování zahrady

Projekt zahrady od odborného zahradního architekta je při zakládání nové zahrady či celkové rekonstrukci zahrady v podstatě nezbytný. V projektu je zahrada vyřešena komplexně s ucelenou koncepcí a se zohledněním všech důležitých okolností, požadavků investora i odborných kritérií a pravidel.

 


Jak děláme projekt

Tvorbě projektu vždy předchází osobní schůzka na místě realizace, projednání všech požadavků a představ zákazníka, prověření místních podmínek a ověření vstupní dokumentace. Projekty tvoříme v projekčním programu s možností 3D vizualizace pohledů, popřípadě ručně kreslené. V průběhu tvorby projektu jsou postupné fáze konzultovány se zákazníkem, tak, abychom si my i zákazník byli jisti, že jdeme správným směrem.

Výstupem jsou pak půdorysné členění ploch a detailní osazovací plán, 3D vizualizace exponovaných pohledů a seznam navržených rostlin. Dále může v případě potřeby projekt obsahovat plán terénních úprav, nákresy či řezy stavebních prvků, textovou zprávu apod.

 

Zahradní architektura

Zahradní nebo též krajinná architektura patří k oborům lidské činnosti, který se snaží uspořádat venkovní prostor podle určitých zásad. Zahradní architekt při tvorbě návrhu zahrady dbá na to, aby zahrada nepostrádala funkční hodnoty a zároveň působila jako estetický celek. K tomu lze dospět pomocí uměleckých principů, které zahradní architektura využívá, a podle kterých do návrhu zahrady rozmístí živé i neživé prvky.

Aby návrhy zahradního architekta dostály náročným požadavkům zákazníků, je pro nutné znát nejen přání a požadavky zákazníka, ale i samotné prostředí. Návrh zahradních úprav může být jednoduchá studie nebo i rozsáhlý projekt.

Vytvoření působivé zahrady není v mnoha případech otázkou financí, ale dobrého nápadu, který je detailně rozpracován v návrhu zahrady s maximálním využitím zásad zahradní tvorby tak, aby ve výsledku zahrada působila esteticky a nepostrádala funkční hodnotu.Výsledkem takového návrhu je pak zahrada například ve formálním, moderním venkovském nebo orientálním stylu.

 

 

Oblíbené odkazy

Naše nabídka