Úvodní stránka » Prodej » Gumová dlažba

Gumová dlažba

Gumová dlažba  je vyráběna z pryžového granulátu  pojeného barevnými nebo bezbarvými pojivy na bázi polyuretanu.

Dlažba  je vhodná na terasy, pochozí plochy, sportoviště, dětská hřiště, konírna a jiné plochy.

Vyrábí se v mnoha barevných provedeních a také několika tvarových možností v červené, zelené a černé  barvě v několika rozměrových variantách  a sílách  se vzorem nebo bez vzoru.


Navíc má gumová dlažbo mnoho vlastností, které u klasické betonové dlažby nikdy nedosáhnete. Proto je tento výrobek z hlediska použití v některých oblastech nepostradatelný!    
    

Použití:

 • sportovní povrchy
 • parkovací plochy
 • oddechové zóny
 • dětská hřiště
 • okolí bazénů
 • chodníky, balkóny
 • hřebčíny
 • střediska pro zdravotně postižené
 • terasy   

   

Vlastnosti:

 • vodopropustná
 • elastická, nesmýkavá
 • zdravotně nezávadná
 • tlumící nárazy a zvuky
 • rychlá pokládka

 Nejčastěji kladené otázky


Proč je pryžový povrch ideální řešení pro dětská nebo sportovní hřiště?


V závislosti na zátěži nevyžadují pryžové povrchy téměř žádnou údržbu. Na rozdíl od nezpevněných povrchů jako jsou písek, štěrk, dřevěné štěpky atd. se tloušťka a všechny důležité vlastnosti výrobků nemění ani po letech, tudíž zůstává funkčnost povrchů stálá. Většina pryžových povrchů může být dodána se zkosenými krajovými a rohovými deskami, plochy jsou tedy snadno dostupné pro kočárky a hračky na kolečkách. Rozbité sklo, jehly a jiné úlomky, nebezpečné pro děti jsou snadno viditelné a lehce odstranitelné. Pryžové povrchy jsou vodopropustné a umožňují snadné odvodňování, proto vytvářejí herní plochy, z nichž se děti mohou těšit za každého počasí.


Jak určit kritickou výšku pádu, kterou potřebuji pro své dětské hřiště?

Kritická výška pádu hřiště, stejně jako velikost požadované plochy jsou dány výškou jednotlivých herních prvků. Hodnotu kritické výšky pádu Vám poskytne dodavatel herních prvků. V případě stávajícího hřiště jednoduše změřte výšku nejvyšší plochy, na kterou by se dítě mohlo postavit a rozměry herních prvků. Poté kontaktujte prodejce firmy EUROGARDEN se žádostí o radu.


Jak se stanoví kritická výška pádu?

Naše výrobky procházejí náročnými zkouškami, aby vyhovovaly všem požadavkům stanoveným Komisí EU. Tyto zkoušky a měření provádí inspekční a certifikační orgán TÜV CZ. Zkoušky sestávají z prověření schopnosti utlumení nárazů u různých povrchových vrstev ve vztahu k použité podkladové vrstvě a padajícím předmětům.
U našich výrobků bylo prokázáno, že absorbují větší nárazy než jakékoliv jiné standardní povrchové materiály. Více o výsledcích testů našich výrobků pro dětská hřiště naleznete zde.


Co znamená zkratka HIC?

Zkratka HIC (Head Impact Criteria) označuje maximální bezpečnou výšku pádu stanovenou pro povrch při pádu dítěte na hlavu z určité výšky. Tyto zkoušky provádí pro naši společnost inspekční a certifikační orgán TÜV CZ. Jelikož nám na bezpečnosti Vašeho dítěte záleží, změřili jsme tuto hodnotu pro všechny naše výrobky určené pro dětská hřiště.


Redukuje pryžový povrch hluk?

Pryžové povrchy jsou optimální pro snížení hladiny hluku zejména tam, kde je problém s hlukem z hraček na kolečkách, pohybujících se po asfaltovém nebo betonovém povrchu. Pokud jsou pryžové desky instalovány pod koberci, parketami nebo běžnými podlahovými krytinami, výrazně zlepšují kročejový útlum. U výrobků používaných pro hlukovou izolaci najdete v jejich technickém listu údaje o snížení hladiny hluku.


Jsou pryžové povrchy přístupné pro vozíčkáře?

Ano, u většiny typů povrchů můžeme dodat zkosené krajové a rohové dílce, takže vznikne bezbariérová plocha, snadno přístupná pro vozíčky.


Pokud se pryžový povrch poškodí, lze jej levně a snadno opravit?

Naše výrobky mají dlouhou životnost. Pro lepení na betonový povrch lze použít polyuretanového lepidla, čímž je ztíženo jejich zcizení z otevřených a nezabezpečených ploch. Pokud by se pryžový povrch poškodil, lze jednotlivý díl snadno nahradit. Pryžové desky jsou vyráběny v určitých rozměrech, tloušťkách a barvách, opravy lze provést rychle, bez nutnosti uzavření herní plochy.


Musí být povrch instalován kvalifikovaným odborníkem?

K pokládce pryžových povrchů doporučujeme najmout odborníka se zkušenostmi s instalací těchto materiálů. Na našich internetových stránkách je k dispozici obecný Návod k instalaci se základními doporučeními, jak povrch položit.


Moje plocha má nepravidelný tvar, dají se rozměry vašich výrobků upravit dle potřeby?

Ano, naše pryžové produkty je možno zaříznout do požadovaného tvaru pomocí ostrého nože nebo elektrické přímočaré pily.


Jsou pryžové desky vhodnější než lité povrchy?

Pryžové desky Regutec jsou vyráběny v různých tvarech a tloušťkách, za použití tepla a tlaku v lisovací formě, mají proto vyšší pevnost, než lité povrchy. Pokud se povrch z pryžových desek jakýmkoliv způsobem poškodí, lze relativně snadno vyměnit jeden nebo několik dílců. Na druhou stranu, lité povrchy jsou beze spár a lze na nich vytvářet libovolné mnohobarevné obrázky.


V jakých barvách dodáváte vaše produkty?

Naše výrobky nabízíme v různých barevných odstínech od základní černé barvy, přes červenou, zelenou, modrou a šedou, až po barevné granuláty EPDM a jejich kombinace. Pokud u daného výrobku kliknete na ikonu "Dostupné barvy", zobrazí se vám seznam vyráběných barevných odstínů.


Jsou všechny barevné odstíny za stejnou cenu?

Nabízíme škálu standardních barev i barevných kombinací vytvořených na přání, které mají vyšší cenu, v závislosti na složitosti a procentuálním zastoupení jednotlivých barev ve směsi. Cenově nejvýhodnějšími barvami jsou černá a červená.


Které barvy jsou nejvhodnější?

Doporučujeme všechny tmavší odstíny, protože na takových plochách jsou nejméně viditelné nečistoty. Podle informací od našich zákazníků se nejvíce osvědčila červená barva.


Jsou pryžové povrchy stálobarevné?

Dodávájí se dvě skupiny barevných pryžových povrchů. Do první skupiny patří kromě výrobků v černé barvě produkty v červené, zelené, šedé a modré barvě, které působením povětrnostních podmínek a účinků UV záření ztmavnou. Do další skupiny patří produkty s barevně výraznou, vůči UV záření odolnou horní EPDM vrstvou v pěti     základních barvách a jejich kombinacích. Při použití granulátu EPDM je pouze horní vrstva v tloušťce asi 5 mm barevná a zbytek pryžové desky je černý.


Potřebuji jen několik desek na zahradu. Jaké je minimální množství, které si mohu objednat?

Rádi dodáme výrobky odběratelům z celé České republiky v množství dle potřeby.


Lze vaše pryžové výrobky použít pro instalace v interiéru?

Ano, v závislosti na zamýšleném účelu použití a podmínkách instalace Vám doporučíme vhodný typ výrobku a lepidla. Při instalaci ve stávajících prostorách je nutno vzít v úvahu překážky jako dveře, které se otevírají do daných prostor. Většina našich výrobků je však určena pro venkovní použití.


Jaké jsou dodací lhůty?

V závislosti na konkrétním typu výrobku se snažíme objednávku celého kamionu expedovat do 2-3 týdnů. Menší množství řešíme individuálně dle potřeb zákazníka.


Mohou se pryžové výrobky rozpadat, drobit nebo rozkládat?

Naše výrobky si za normálních povětrnostních podmínek a při běžném použití zachovávají svou strukturu i fyzikální vlastnosti a jsou odolné vůči slabým kyselinám a louhům. Konkrétní údaje pro jednotlivé výrobky naleznete v příslušném technickém listu. Ke zvýšenému oděru dochází na exponovaných místech, např. u vyústění skluzavky na dětských hřištích anebo u základních čar na sportovních hřištích.


Jsou pryžové výrobky prašné nebo kluzké?

Ne. Naše výrobky nejsou vulkanizovány, ale skládají se z pryžového granulátu spojeného polyuretanovým lepidlem. Jsou porézní, čímž je umožněn okamžitý odtok vody. Navíc zadržují malé množství vlhkosti - právě tolik, aby se zabránilo prašnosti a kluzkosti. Pryžové povrchy se snadno udržují i v zimě.


Jak by měl být připraven povrch pro montáž pryžových desek?

Při přípravě povrchu postupujte dle našich Instalačních pokynů. Před zahájením pokládky musí být plocha zbavena všech nečistot, (například písku, kamenů a jiné hlušiny), které by mohly nepříznivě ovlivnit přilnutí pryžových desek k podkladní vrstvě.


Jakou údržbu vyžadují povrchy z recyklované pryže?

Zametení a občasné očištění proudem vody je dostačující. Dále je možno použít čistící stroj a nekoncentrovaný běžný čisticí prostředek.


Jsou pryžové povrchy zdravotně nezávadné?

Ano. Naše výrobky jsou zdravotně nezávadné, což potvrzuje Vyjádření hlavního hygienika ČR.


Zapáchají pryžové produkty?

V době instalace a určitou dobu po ní můžete cítit určitý pach, který však časem vymizí.


Jaké je srovnání pryžových povrchů s jinými povrchy?

Pořizovací cena pryžového výrobku je sice o něco vyšší než u tradičních materiálů, ale pouze povrchy vyrobené z pryžových granulátů si dlouhodobě zachovávají svoje vlastnosti a mají dlouhou dobu životnosti. Díky nízkým nákladům na údržbu jsou dlouhodobě ekonomicky výhodnější. Srovnání běžných venkovních povrchů dětských hřišť naleznete zde.


Jaký typ podkladové vrstvy je vhodný pro pryžové výrobky?

V závislosti na tloušťce podkladní vrstvy mohou být výrobky, které nabízíme instalovány na zhutněný písek, štěrk, betonový nebo asfaltový podklad s řádným odvodněním. Na základě zkušeností se jako nejlepší osvědčil betonový podklad. Pro více informací klikněte na ikonu Návod k instalaci v dolní části stránky daného produktu.


Umožňují pryžové povrchy odvádět vodu?

Pryžové výrobky, mají porézní strukturu, která umožňuje volný odtok vody do podloží nebo po sklonu do nejbližší drenáže, čímž je zajištěno téměř okamžité použití povrchu po dešti, protože se netvoří louže.


Můžeme použít pryžový výrobky u bazénu, abychom zabránili uklouznutí anebo pádu?

Ano, všechny naše výrobky jsou protiskluzové. Pro konkrétní informace klikněte na ikonu "Technické listy" v dolní části stránky daného produktu.


Jsou pryžové výrobky vhodné pro koňské stáje?

Ano, protože jsou pružné, snižují zátěž nohou a svalů Vašich koní a mají vynikající protiskluzové a tlumící vlastnosti. Zároveň slouží jako tepelně izolační vrstva. Použitím pryžových výrobků v boxech se sníží spotřeba podestýlky při dosažení stejného efektu. Podle Vašich požadavků Vám můžeme dodat propustné i nepropustné povrchy, obložení stěn a další vhodné materiály.


Oblíbené odkazy

Naše nabídka